Naslovna > O El Puente centru > Sputnik Grupa

Sputnik Grupa

El Puente – centar španjolskog jezika član je Sputnik Grupe.

 

Vrijednosti članica Sputnik Grupe:

KVALITETA I STRUČNOST 
Biti prepoznat od strane klijenata po kvalitetnoj organizaciji i vrhunskim rezultatima u poduci jezika.

TRAŽENI POSLODAVAC
Biti prepoznat kao najtraženiji poslodavac na području poduke stranih jezika.

VRIJEDAN PARTNER
Biti odgovoran i uspješan partner koji predanim radom konstantno doprinosi partnerskom odnosu

Sputnik Grupa okuplja specijalizirane jezične centre:

Sputnik – centar ruskog jezika – specijalizirani centar za poduku ruskog jezika
www.sputnik-centar.hr

Otto – centar njemačkog jezika – specijalizirani centar za poduku njemačkog jezika
www.otto-centar.hr

Tao – centar kineskog jezika – specijalizirani centar za poduku kineskog jezika
www.tao-centar.hr

Azzurro – centar talijanskog jezika – specijalizirani centar za poduku talijanskog jezika
www.azzurro.hr

El Puente – centar španjolskog jezika – specijalizirani centar za poduku španjolskog jezika
www.elpuente.hr

Croatian Language Academy – specijalizirani centrar za poduku hrvatskog kao stranog jezika
www.cla-croatian.com

Sputnik professional – specijalizirani centar za poduku jezika za tvrtke i poslovne ljude.
www.pro-jezici.com.hr

Sputnik – škola stranih jezika – škola za poduku stranih jezika prilagođena potrebama odraslih
www.sputnik-jezici.hr

Kontaktirajte nas

ELPUENTE CENTAR ŠPANJOLSKOG JEZIKA
DIO SPUTNIK GRUPE

Trg Francuske Republike 14
(ulaz sa zapadne strane)
10 000 Zagreb
+385 (0)1 376 40 34
+385 (0)91 971 44 94
Facebook
Facebook
Cjenik
Cjenik
Kontakt
Kontakt